top of page

Пројекти

01

Развој националног система за транспорт природног гаса на коридору Бугарска - Румунија - Мађарска - Аустрија, ФАЗА 1 (БРУА - фаза 1): Гасовод Подисор-Рецас, ЛОТ 2 - од км 180 до км 320

ВРСТА РАДОВА: Грађевински радови – земљани радови

КОРИСНИК: Хабау. Трансгас

ВРЕМЕНСКИ ИНТЕРВАЛ: 2020-2021

02

Развој националног система за транспорт природног гаса на коридору Бугарска - Румунија - Мађарска - Аустрија, ФАЗА 1 (БРУА - фаза 1): Гасовод Подисор-Рецас, ЛОТ 3 - од км 320 до км 479

ВРСТА РАДОВА: Грађевински радови - земљани радови | Услуге механизације и транспорта на локацији корисника

КОРИСНИК: Хабау. Трансгас

ВРЕМЕНСКИ ИНТЕРВАЛ: 2020-2022

03

Гасовод за транспорт природног гаса у правцу Сигхету Марматиеи Висеу де Сус Борса

ВРСТА РАДОВА: Грађевински радови - земљани радови

КОРИСНИК: Хабау. Трансгас

ВРЕМЕНСКИ ИНТЕРВАЛ: 2021

04

Изградња двосмерног гасовода МГ10 Ниш - Димитровград (интерконектор Бугарска-Србија)

Саопштење

ВРСТА РАДОВА: Грађевински радови и набавка материјала

КОРИСНИК: Хабау. Република Србија

ВРЕМЕНСКИ ИНТЕРВАЛ: 2022-2024

05

Дистрибуција природног гаса

ВРСТА РАДОВА: Изградња дистрибутивне мреже природног гаса у општини Делени

КОРИСНИК: Хабау. Општина Делени

ВРЕМЕНСКИ ИНТЕРВАЛ: 2023-2024

06

Успостављање интелигентне дистрибутивне мреже природног гаса у циљу повећања нивоа флексибилности, сигурности и ефикасности у раду у општинама Тилеагд, Тетцхеа, Астилеу и Алесд, округ Бихор

ВРСТА РАДОВА: Изградња дистрибутивне мреже природног гаса

КОРИСНИК: Међузаједничко удружење за развој „УРБАН-РУРАЛНО“ Алесд, Бихор

ВРЕМЕНСКИ ИНТЕРВАЛ: 2024-у току

07

Пројекат снабдевања природним гасом Сагу, Сагу и Цруцени комуна

ВРСТА РАДОВА: Пројекат снабдевања природним гасом

КОРИСНИК: Комуна Сагу, округ Арад

ВРЕМЕНСКИ ИНТЕРВАЛ: 2024-у току

08

Радови на извођењу дистрибутивне мреже у Сантамариа Орлеа и сродним селима - 20 км мреже и 590 прикључака

ВРСТА РАДОВА: Пројекат снабдевања природним гасом

КОРИСНИК: Хабау. Комуна Бару, Саласу де сус, Сантамариа Орлеа, Хунедоара

ВРЕМЕНСКИ ИНТЕРВАЛ: 2024-у току

bottom of page